LaMPA – Ladek Mountain Photo Award

Przed nami druga edycja konkursu fotograficznego LaMPA. To okazja do pokazania swojej wizji gór – zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. Niebawem uruchomimy przyjmowanie zgłoszeń – udział w konkursie jest bezpłatny, a profesjonalne jury wyłoni zwycięzców. Finałem konkursu jest uroczysta gala, która odbędzie się podczas 29 Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju!

To świetna okazja, żeby zwrócić uwagę na chwile, które przeżywamy w górach. Od zachwytu nad przyrodą, krajobrazem, fauną i florą po piesze wędrówki, wspinaczkę oraz poznawanie okolicznych tradycji i kultury.

Celem konkursu jest ukazanie różnorodności górskiego świata w całym jego spektrum, uchwyconych na Waszych fotografiach. Wspólnie z Jury wyłonimy najlepsze zdjęcia, by później spotkać się na gali finałowej i razem zachwycić się tym górskim światem!

Kategorie konkursowe:

– „Pejzaż” – zdjęcia krajobrazowe przedstawiające piękno natury gór i rejonów górskich,

– „Kultura i społeczność górska” – zdjęcia przedstawiające szeroko pojętą kulturę górską z różnych stron świata (tradycje, zwyczaje, obrzędy, święta, uroczystości oraz życie codzienne grup społecznych, etnicznych, ludzi zamieszkujących góry i rejony górskie, i ich relacje z naturą gór),

– „Eksploracja i przygoda” – zdjęcia przedstawiające wszelkie formy aktywnego spędzania czasu w górach, w tym sporty górskie uprawiane amatorsko i zawodowo; kategoria obejmuje również zdjęcia związane z podejmowaniem wyzwań, pionierską działalnością człowieka w górach, jaskiniach i rejonach górskich,

– „Seria” –  to spójny, maksymalnie 8 zdjęciowy materiał o dowolnej tematyce w kontekście górskim opowiadające o miejscach, ludziach czy wydarzeniach. Zdjęcia w tej kategorii mają charakter poznawczo informacyjny, i mogą mieć dowolną formę fotograficzną (w tym reportaż, dokument, seria portretów, seria pejzaży etc.)

„Sudety: Góry i Kultura” – zdjęcia krajobrazowe jak również te przedstawiające ludzi, tradycję, kulturę ziem Sudeckich.

Young – zdjęcia mogą nadesłać osoby, które do dnia upływu terminu nadsyłania zgłoszenia ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18. Do tej kategorii uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń jedynie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, dołączoną w formie skanu lub zdjęcia do zgłoszenia.