ReelRock

LAMPA – Ladek Mountain Photo Award

Razem z kolektywem RAV.A Stories przygotowaliśmy dla Was coś, czego w Lądku jeszcze nie było, a co w zasadzie od lat zajmowało nam myśli. Przedstawiamy nowy, bardzo ważny punkt programu Festiwalu Górskiego – konkurs fotograficzny LaMPA, czyli Ladek Mountain Photo Award!

To świetna okazja, żeby zwrócić uwagę na chwile, które przeżywamy w górach. Od zachwytu nad przyrodą, krajobrazem, fauną i florą po piesze wędrówki, wspinaczkę oraz poznawanie okolicznych tradycji i kultury.

Celem konkursu jest ukazanie różnorodności górskiego świata w całym jego spektrum, uchwyconych na Waszych fotografiach. Wspólnie z Jury wyłonimy najlepsze zdjęcia, by później spotkać się na gali finałowej i razem zachwycić się tym górskim światem!

Kategorie konkursowe:

 • Pejzaż – zdjęcia krajobrazowe przedstawiające piękno natury gór i rejonów górskich,
 • Społeczność i kultura górska – zdjęcia przedstawiające szeroko pojętą kulturę górską z różnych stron świata (tradycje, zwyczaje, obrzędy, święta, uroczystości oraz życie codzienne grup społecznych, etnicznych, ludzi zamieszkujących góry i rejony górskie, i ich relacje z naturą gór),
 • Eksploracja i przygoda – zdjęcia przedstawiające wszelkie formy aktywnego spędzania czasu w górach, w tym sporty górskie uprawiane amatorsko i zawodowo; kategoria obejmuje również zdjęcia związane z podejmowaniem wyzwań, pionierską działalnością człowieka w górach, jaskiniach i rejonach górskich,
 • Seria –  to spójny, maksymalnie 8-zdjęciowy materiał o dowolnej tematyce w kontekście górskim opowiadający o miejscach, ludziach czy wydarzeniach. Zdjęcia w tej kategorii mają charakter poznawczo informacyjny i mogą mieć dowolną formę fotograficzną (w tym reportaż, dokument, seria portretów, pejzaży etc.)
 • Osobną kategorią w konkursie jest kategoria „Young”, która tematycznie zawiera w sobie treści z powyższych kategorii. 
 • Do kategorii „Young” zdjęcia mogą nadesłać osoby, które do dnia upływu terminu nadsyłania zgłoszenia ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18. Do tej kategorii uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń jedynie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, dołączoną w formie skanu lub zdjęcia do zgłoszenia.

Ważne daty:

Kalendarium:

 • 12.04 – otwarcie konkursu
 • 30.06 – ostatni dzień zgłoszeń
 • 1-15.08 – ogłoszenie finalistów i głosowanie na nagrodę publiczności
 • 30.08 – koniec głosowania na nagrodę publiczności
 • 7-10.09 – Gala Finałowa podczas Festiwalu Górskiego
 • do 13.10 – wyniki konkursu na stronie internetowej