ReelRock

Regulamin Festiwalu

REGULAMIN 28. FESTIWALU GÓRSKIEGO

1. Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady (zwanego dalej Festiwalem) organizowany przez Stowarzyszenie TKKF KOMPAS, Pasterka 6, 57-350 Kudowa-Zdrój (zwanego dalej Organizatorem) dla osób pełnoletnich i dzieci pod opieką osób dorosłych (zwanego dalej Uczestnikami) odbywa się w dniach 7 – 10 września 2023 roku na terenie powiatu Kłodzkiego. Główne elementy programu odbywać się będą w Lądku-Zdroju.

2. Festiwal składa się z wielu składowych elementów o własnych nazwach – m. in. Festiwali Filmów Górskich, Festiwal Literatury Górskiej, Festiwal Młode Góry, Warsztaty IPW, Wędrowny Festiwal Górski, które mogą mieć własne regulaminy, ale dla których ten regulamin jest również obowiązujący.

3. Festiwal promuje górskie aktywności, których naśladowanie może być źródłem urazów lub nawet śmierci. Festiwal nie bierze za to odpowiedzialności, każdy Uczestnik realizuje swoje aktywności na własną odpowiedzialność.

4. Niektóre części Festiwalu (np. Koncerty) to Imprezy Masowe na które obowiązują osobne regulaminy.

5. Uczestnik winien stosować się do zaleceń, poleceń, nakazów i zakazów Organizatora lub osób przez niego upoważnionych. Niestosowanie się do nich może skutkować usunięciem z imprezy bez prawa do refundacji zakupionych biletów.

6. Uczestnictwo w Festiwalu musi się odbywać zgodnie z zasadami współżycia społecznego, przeszkadzanie w odbiorze Festiwalu (np. głośnym zachowaniem swoim lub osób będących pod opieką) jest zabronione.

7. Uczestnicy akceptują fakt, że podczas Festiwalu może być utrwalony ich wizerunek (za pomocą fotografii lub materiału video) i zgadzają się na jego publikację i nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora w celach związanych z Festiwalem – na stronie Festiwalu, w mediach, w tym mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych Organizatorów.

8. Uczestnicy akceptują fakt, że zakupione bilety podlegają wymianie na opaski na przegub dłoni, które nie mogą być zdejmowane przez czas trwania ważności biletu i muszą być okazywane do kontroli przy wejściu na teren festiwalu oraz za każdym żądaniem służb porządkowych.

9. Liczba sprzedanych karnetów i biletów będzie mniejsza niż suma miejsc siedzących we wszystkich salach festiwalowych. Nie oznacza to niestety, że wszyscy zawsze zmieszczą się wszędzie – niektóre sale mają tylko kilkadziesiąt/kilkaset miejsc; wtedy liczy się kolejność przybycia.

10. Karnety uprawniają do korzystania z pola namiotowego w Lądku-Zdroju, z którego skorzystanie podlega oddzielnemu regulaminowi Pola Namiotowego.

11. Kupując karnety lub bilety prosimy o przemyślaną decyzję – zwracamy pieniądze za zakupione bilety i karnety wyłącznie w przypadku odwołania imprezy lub jej ograniczenia (Covid-19).

12. Zmiana mniej niż 20% ujawnionych wcześniej punktów programu nie upoważnia do zwrotu kosztów karnetów.

13. Miejsca i godziny rozpoczęcia poszczególnych wydarzeń festiwalowych mogą ulegać zmianie. Ostateczną źródłem wiedzy o programie jest aplikacja festiwalowa dostępna pod adresem: https://festiwalgorski2023.sched.com

14. Bilety i karnety nie są imienne – można je darować lub sprzedać za cenę nie wyższą niż cena zakupu.

15. Każdy karnet festiwalowy upoważnia do wstępu na spotkania Festiwalu Filmów Górskich (60% ceny) i Festiwalu Literatury Górskiej (40% ceny). W programie każde spotkanie jest opisane, którego Festiwalu jest częścią.

16. Zakup biletu jest tożsamy z akceptacją niniejszego regulaminu i regulaminu Imprez Masowych na Festiwalu.

17. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

18. Zagadnienia związane z RODO reguluje Polityka Prywatności Festiwalu Górskiego, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Można się z nią zapoznać tutaj.