ReelRock

Meg Szumska

Najczęściej mówi do Was ze sceny, prowadzi spotkania, rozmowy z twórcami, gale i warsztaty.