ReelRock

Pole namiotowe w Radochowie

Wtorek spędzimy spokojnie, bez pośpiechu, podziwiając piękne okolice Ziemi Kłodzkiej prosto z Radochowa. Wędrowny Festiwal Górski przeniesie się tutaj na dzień i noc, 14 września. Dla posiadaczy biletów i karnetów obejmujących ten dzień, przygotowaliśmy bezpłatne pole namiotowe, tuż przy Jaskini. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i o jego przestrzeganie – aby każdy czuł się bezpiecznie, swobodnie i komfortowo.

[br]

Regulamin korzystania z bezpłatnego pola namiotowego w Radochowie w ramach 26. Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady:

Organizator: Stowarzyszenie TKKF KOMPAS

1. Wstęp na teren pola namiotowego mają wyłącznie osoby posiadające karnety na dni obejmujące wtorek, 14 września, oraz ich osoby towarzyszące. Za osoby towarzyszące odpowiedzialność ponosi posiadacz karnetu. Teren pola namiotowego jest wyznaczony taśmami organizatora.
2. Pole namiotowe jest bezpłatne, niestrzeżone, niedozorowane. Każdy z uczestników przebywa na terenie pola na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za życie, zdrowie i mienie osób korzystających z pola namiotowego.
3. Każdy uczestnik pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Pole namiotowe czynne będzie 14 września 2021 r.
6. Na terenie pola zabrania się:
a. palenia ognisk,
b. używania otwartego ognia w namiotach,
c. używania butli gazowych,
d. grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
e. podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej,
f. ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
g. dewastowania infrastruktury pola namiotowego,
h. zakłócania porządku na polu namiotowym,
i. zaśmiecania terenu pola namiotowego,
j. wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni,
k. zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających
l. wjeżdżania na teren pola i parkowania samochodami, kamperami i innymi pojazdami mechanicznymi.
7. Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren pola namiotowego bez możliwości powrotu.
8. Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione wartościowe przedmioty .
9. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszystkie informacje kierować proszę do biura zawodów.
10. Należy stosować się do zgodnych z prawem poleceń biura organizatora i ochrony.
11. Możliwe jest kopanie dołków odwadniających pod warunkiem doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu biwakowania.
12. Na terenie pola namiotowego do dyspozycji uczestników dostępne są toalety.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.