Wycieczki

Tradycyjnie już podczas Festiwalu będzie można wziąć udział w wycieczkach górskich. Przygotowaliśmy aż 7 wycieczek, przez 7 dni, od soboty, 11 września, do piątku, 17 września. Każdą z nich poprowadzi znana ze swoich górskich osiągnięć osobistość:

11.09 – Szczeliniec Wielki z Piotrem Pustelnikiem i Adamem Pustelnikiem
12.09 – Orlica z Piotrem Hercogiem
13.09 – Kłodzka Góra z Agną Bielecką
14.09 – Jawornik Wielki
15.09 – Borówkowa Góra ze Zbyszkiem Piotrowiczem
16.09 – Jagodna z Krzysztofem Wielickim
17.09 – Śnieżnik Kłodzki z Leszkiem Cichym

Spośród wymienionych, pięć szczytów zaliczanych jest do Korony Gór Polski: Szczeliniec Wielki, Kłodzka Góra, Jagodna, Orlica i Śnieżnik. 

Bierzesz udział w RAJDzie? Wycieczki Cię nie ominą

Większość wycieczek górskich jest również częścią RAJDu:

1. Na Szczeliniec,
2. Na Kłodzką Górę,
3. Na Jawornik,
4. Na Borówkową Górę. 

Jedyną wycieczką, którą trudno będzie zrealizować biorąc udział w RAJDzie, jest wycieczka na Orlicę (choć nie jest to niewykonalne).

Wycieczki na Jagodną i Śnieżnik odbywają się po zakończonym RAJDzie, zatem można brać w nich udział w ramach głównego weekendu Festiwalu.