ReelRock

Jury konkursowe

Jury konkursowe


Jury Konkursu liczy do 14 osób, biorąc pod uwagę oddzielny skład jury w kategorii „Książka górska dla dzieci”.

Członków Jury powołuje Organizator.

Jury ze swego grona wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Jury, przewodniczy jego obradom i reprezentuje Jury.

Jury określa tryb swojej pracy, może podejmować uchwały działając na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu (np. consensus wszystkich Członków Jury, sposób podejmowania uchwał, ewentualny decydujący głos Przewodniczącego przy równości głosów, quorum, itp). Przewodniczący Jury poinformuje Organizatora o trudnościach w zgodnym przyjęciu przez Jury trybu podejmowania uchwał. W tej sytuacji Organizator może określić odpowiedni regulamin pracy Jury.   

konkurs na górską książkę roku

Kilka ujęć z poprzednich edycji Festiwalu


STAY INFO
Others Facilities
Transportation

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic


Read More


Accommodation

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic


Read More


Healthy Food

How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic


Read More