Jacek Kolbuszewski - Festiwal Górski 2020 w Lądku-Zdroju
  • pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, obecność i wsparcie 25. edycji Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju. Do zobaczenia za rok!

Jacek Kolbuszewski

Historyk literatury, emerytowany profesor zwyczajny
Uniwersytetu Wrocławskiego. Laureat Literackiej Nagrody Zakopanego 2017 za książkę
Literatura i Tatry. Studia i szkice. Autor wielu książek o tematyce górskiej: np. Skarby
króla Gregoriusa. O poszukiwaniu skarbów w XVII i XVIII wieku; Tatry w literaturze
polskiej; Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej oraz antologii
literatury górskiej: m.in. Czarny szczyt. Proza taternicka lat 1904-1939.

HONOROWY PATRONAT

ZŁOTY SPONSOR

SREBRNY SPONSOR

BRĄZOWY SPONSOR

PARTNERZY

FINANSOWANIE

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

ORGANIZATORZY