Regulamin akredytacji - Festiwal Górski 2019 w Lądku-Zdroju
  • pl
  • en

24. edycja Festiwalu przed nami. Trwają przygotowania, ale już teraz możemy ogłosić, że podobnie jak w roku ubiegłym, podczas festiwalu nastąpi rozdanie nagród Złotych Czekanów –  Piolets d’Or 2019. Zarezerwujcie już teraz datę w kalendarzu – 19 – 22 września.

Regulamin akredytacji

REGULAMIN AKREDYTACYJNY DLA MEDIÓW

A. Organizator przewiduje jeden rodzaj akredytacji mediowych:

Akredytacje mediowe – upoważniają do przebywania na terenie Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju w dniach 20-23 września 2018 r.

B. Zasady przyznawania i wydawania akredytacji:

1. Akredytacje mediowe przyznawane są nieodpłatnie.
2. Liczba akredytacji mediowych jest ograniczona.
3. Liczba akredytacji mediowych jest ograniczona dla redakcji. Redakcje mogą otrzymać maksymalnie 2 akredytacje. Zapis ten nie dotyczy redakcji telewizyjnych oraz partnerów mediowych.
4. Akredytacje mediowe przyznawane są na podstawie wypełnionego formularza.
5. Wniosek akredytacyjny nie będzie rozpatrywany w przypadku podania nieprawdziwych danych.
6. Wypełnienie formularza z punktu 4. nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji mediowej.
7. Akredytacje mediowe przyznane będą w pierwszej kolejności dziennikarzom mediów zarejestrowanych sądownie w rejestrze dzienników i czasopism, profesjonalnym informacyjnym serwisom internetowym, profesjonalnym agencjom mediowym, radio oraz stacjom telewizyjnym.
8. Informujemy, że pierwszeństwo w otrzymaniu akredytacji mediowej będą mieli patroni medialni, dziennikarze mediów związanych tematycznie z wydarzeniem, a także publikujący informacje dotyczące Festiwalu Górskiego .
9. Akredytacje są imienne i nie mogą zostać odstąpione osobom trzecim.
10. Akredytacje nie uprawniają do wprowadzenia do strefy mediowej oraz stref foto osób trzecich.
13. Zgłoszenia akredytacyjne przesłane za pośrednictwem formularza będą przyjmowane do 10.09.2018 roku. Zgłoszenia akredytacyjne złożone po tym terminie mogą nie zostać rozpatrzone (zapis ten nie dotyczy stacji telewizyjnych).
14. Osoby, którym przyznano akredytację zostaną o tym fakcie poinformowane przez Organizatora w terminie do 12.09.2018 roku (lub wcześniej). Informacja o przyznaniu akredytacji i możliwościach jej odebrania zostanie wysłana na podany w mailu akredytacyjnym adres email.
15. Brak otrzymania informacji o przyznaniu akredytacji w terminie podanym w pkt. 14. niniejszego Regulaminu oznacza nieprzyznanie akredytacji.
16. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania akredytacji bez podawania przyczyny.
17. Akredytację mediową w formie identyfkatora można odebrać wyłącznie osobiście. Podczas odbioru akredytacji w strefie mediowej Festiwalu Górskiego należy okazać dowód tożsamości.
18. Identyfikator przyznawany jest jednorazowo, obowiązuje w dniach 20-23 września 2018 roku. W przypadku jej zgubienia lub zniszczenia, nie podlega wymianie, ani nie jest możliwe otrzymanie kolejnej.
19. Podczas wydarzenia, akredytacja musi być umieszczona w widocznym miejscu.
20. W trakcie wykonywania prac dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych.
21. Organizator ma prawo cofnąć udzieloną akredytację w przypadku naruszania przez dziennikarza postanowień niniejszego regulaminu lub niestosowania się przez dziennikarza do poleceń Organizatora i służb porządkowych.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie.

KONTAKT DLA MEDIÓW:
e-mail: media@festiwalgorski.pl

HONOROWY PATRONAT

Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja Zawady Patronat Ministra Spraw Zagranicznych Patronat Ministra Sportu i Turystyki

ZŁOTY SPONSOR

Salewa

SREBRNY SPONSOR

The North Face Petzl Brubeck Czarna Góra Resort

BRĄZOWY SPONSOR

Peakapre Alpina Nikwax

PARTNERZY

Decathlon Viking Odlo Maloka THIS1 Buff Salomon Ferrino Adventure24 8a Beal Pietrowicz Śladami Uczestników

FINANSOWANIE

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski Instytut Sztuki Filmowej Lądek-Zdrój Powiat Kłodzki Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego

PATRONAT MEDIALNY

Polskie Radio Program Trzeci Góry NPM ONET.PL

PARTNERZY ORGANIZACYJNI

CKiR Uzdrowisko Lądek-Długopole Szkoła Górska Polski Związek Alpinizmu Willa Marianna Jaskinia Radochoska Winiarnia Radochoska Fundacja Kukuczki GOPR Pasterkrowa Szczelinka Setter ACP AMS Alhambra Polska Misja Medyczna