MERZDORF FINE FOOD - Festiwal Górski 2019 w Lądku-Zdroju
  • pl

24. edycja Festiwalu przed nami. Trwają przygotowania, ale już teraz możemy ogłosić, że podobnie jak w roku ubiegłym, podczas festiwalu nastąpi rozdanie nagród Złotych Czekanów –  Piolets d’Or 2019. Zarezerwujcie już teraz datę w kalendarzu – 19 – 22 września.

MERZDORF FINE FOOD

REGULAMIN
ZAWODÓW MERZDORF FINE FOOD NA RUCHOMEJ ŚCIANCE WSPINACZKOWEJ „EVEREST”

§ 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Organizatorem zawodów jest firma MERZDORF Fine Food Sp. z o.o. oraz Everest Climbing Sp. z o.o.

§ 2. ADRESAT ZAWODÓW
Udział w zawodach mogą wziąć dzieci powyżej 3 roku życia oraz dorośli.

§ 3. ZASADY ZAWODÓW
Ruchoma ścianka wspinaczkowa „EVEREST” działa na zasadzie pionowej bieżni, na której się wspinamy. Podczas zawodów ścianka wspinaczkowa pracować będzie z najniższą możliwą prędkością.

Ścianka rozpocznie pracę pod kątem 0°. W ustalonych odstępach czasu zwiększany będzie kąt nachylenia wspinaczki o 7,5°. Od kąta 0° przechodzimy do kąta -7,5°, następnie do -15°, do -22,5° i tak dalej. Maksymalny kąt nachylenia wynosi -45°.

Jeśli będziemy wspinać się wolno, ścianka się zatrzyma. Jest to dozwolone i możemy kontynuować wspinaczkę. Przerwa we wspinaczce nie może jednak trwać dłużej niż 2 sekundy!
Jeśli będziemy wspinać się zbyt szybko i będziemy zbyt wysoko, ścianka zwiększy prędkość i sprowadzi nas niżej, bliżej materaca. Nie śpieszmy się, bo będziemy niepotrzebnie tracić siły!

§ 4. CEL ZAWODÓW
Celem zawodów jest jak najdłuższa wspinaczka. Liczy się jedynie czas, przez który będziemy utrzymywać się na ściance. Pomiaru czasu i oceny dokonuje organizator zawodów. Wygrywa ten, kto będzie się wspinał najdłużej!

§ 5. PRZEBIEG ZAWODÓW
Zawody odbędzie się w sobotę i niedzielę na stoisku „MERZDORF Fine Food” podczas Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady:
w sobotę 22 września 2018 w godzinach 10.00 – 18.00
w niedzielę 23 września 2018 w godzinach 10.00 – 16.00

§ 6. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Wyniki zawodów zostaną ogłoszone na stoisku „MERZDORF Fine Food”:
w sobotę 22 września 2018 o godzinie 18.00 zostaną ogłoszone wyniki sobotnich zawodów
w niedzielę 23 września 2018 o godzinie 16.00 zostaną ogłoszone wyniki niedzielnych zawodów

§ 7. NAGRODY
Nagrody zostaną przyznane dla osób wspinających się za osiągnięte czasy w ramach przejścia w zawodach
w sobotę 22 września 2018 oraz w niedzielę 23 września 2018 każdego dnia za zajęcie I, II, III miejsca w czterech kategoriach: dorośli kobiety, dorośli mężczyźni, dzieci dziewczyny oraz dzieci chłopcy. Kategoria dzieci przeznaczona jest dla osób niepełnoletnich.

Nagrody za udział w zawodach 22 oraz 23 września 2018 zostaną przyznane w zależności od osiągniętych miejsc:
–za zajęcie I miejsca w zawodach: 40 szt. przekąski Chicks&Sport oraz 20 szt. Chicks&Sport Crispy
– za zajęcie II miejsca w zawodach: 20 szt. przekąski Chicks&Sport oraz 15 szt. Chicks&Sport Crispy
– za zajęcie III miejsca w zawodach: 10 szt. przekąski Chicks&Sport oraz 10 szt. Chicks&Sport Crispy

§ 8. UWAGI KOŃCOWE
Wyniki zawodów zatwierdzone przez powołaną w tym celu komisję są ostateczne.

Życzymy RADOSNEJ i BEZPIECZNEJ wspinaczki!