ReelRock

Nagrody

Nagrody

Dla zwycięzców w konkursie „Książka Górska Roku 2021” przygotowaliśmy nagrody.

Autor autorzy „Książki Górskiej Roku 2021” w danej kategorii literackiej, otrzyma lub otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc PLN).  

Spośród nominowanych książek, Jury dokona wyboru jednej, którą uhonoruje tytułem „Grand Prix – Książka Górska Roku 2021”. Autor „Grand Prix – Książka Górska Roku 2021” otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące PLN).

Jury może według swego uznania przyznać poszczególnym Autorom zgłoszonych do Konkursu książek dodatkowe wyróżnienia lub tytuły honorowe.

książka górska roku