Festiwalobus - Festiwal Górski 2019 w Lądku-Zdroju
  • pl

Zapraszamy na jubileuszową, 25. edycję Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju, która odbędzie się w dniach 11-20 września 2020 roku.

Tak, tak, to nie pomyłka, 11-20 września, 10 dni. 10 pięknych, festiwalowych dni.  Więcej przeczytaj tutaj.

Festiwalobus

Tradycyjnie uruchamiamy specjalne festiwalowe linie autokarowe, które pozwolą łatwiej dotrzeć i wrócić z Lądka-Zdroju. Nie obsługujemy wszystkich miast w Polsce, ale autokary wyjeżdżające z Wrocławia są skomunikowane z dojazdami pociągów i linii autokarowych z innych miast.
Będziemy czynić starania by już w podróży można było zapoznać się z filmami z różnych edycji Festiwalu.

WYJAZDY

trasa Wrocław – Lądek-Zdrój
data odjazd przyjazd cena
21.09 (czwartek) 16:00 18:00 25 PLN
22.09 (piątek) 06:00 08:00 25 PLN
22.09 (piątek) 16:00 18:00 25 PLN
23.09 (sobota) 06:00 08:00 25 PLN
trasa Warszawa – Lądek-Zdrój
data odjazd przyjazd cena
21.09 (czwartek) 23:30 08:00 (+1) 70 PLN
22.09 (piątek) 23:30 08:00 (+1) 70 PLN
trasa Łódź – Lądek-Zdrój
data odjazd przyjazd cena
22.09 (piątek) 01:30 08:00 50 PLN
23.09 (sobota) 01:30 08:00 50 PLN

POWROTY

trasa Lądek-Zdrój – Wrocław
data odjazd przyjazd cena
24.09 (niedziela) 18:30 20:30 25 PLN
24.09 (niedziela) 21:00 23:00 25 PLN
trasa Lądek-Zdrój – Warszawa
data odjazd przyjazd cena
24.09 (niedziela) 18:30 02:30 (+1) 70 PLN
24.09 (niedziela) 21:00 05:00 (+1) 70 PLN
trasa Lądek-Zdrój – Łódź
data odjazd przyjazd cena
24.09 (niedziela) 18:30 00:30 (+1) 50 PLN
24.09 (niedziela) 21:00 03:00 (+1) 50 PLN

PRZYSTANKI

Warszawa – Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu Młodzieży (od strony ul.Świętokrzyskiej)
Łódź – parking Pasaż Łódzki, ul. Al. Jana Pawła II 30
Wrocław – Sucha 15C, stacja Statoil, kilkaset metrów od dworca PKP i PKS
Lądek-Zdrój – ul. Orla 7, na tyłach Kinoteatru.

REGULAMIN

Organizatorem dojazdów i powrotów jest Stowarzyszenie TKKF KOMPAS. Stowarzyszenie nie jest przewoźnikiem i nie świadczy usług przewozu. W w celu zapewnienia przewozu nawiąże współpracę z Przewoźnikiem świadczącymi usługi przewozowe.

$1. Bilety

1.1. Bilety na przewóz można nabyć za pośrednictwem Biletin.pl lub zakupić w Biurze Festiwalowym od 21. września 2017.
1.2. Bilet jest ważny na okaziciela wraz z karnetem festiwalowym dowolnego typu.
1.2. Przejazd odbywa się wyłącznie na podstawie biletu, należy  go wcześniej wydrukować lub okazać w urządzeniu elektronicznym (telefon, tablet, etc.)
1.3. Nie przyjmuje się zwrotów biletów, nie zwraca się kwot za niewykorzystany przejazd.

$2. Obowiązkiem Uczestnika jest:

2.1. Określenie miejsca wsiadania i powrotu oraz uiszczenie związanej z tym dopłaty. Zmiana rezerwacji nie jest dopuszczalna. Kwoty za niewykorzystane przejazdy nie są zwracane.
2.2. Punktualne przybycie na zbiórkę. W przypadku spóźnienia się grupa nie oczekuje na Uczestnika i nie może być to podstawą do roszczeń,
2.3. Zabranie odpowiedniej ilości bagażu. Uczestnik może zabrać jedną dużą torbę lub plecak oraz dwie sztuki bagażu podręcznego. Bagaż nie może ważyć więcej niż 20 kg.  W przypadku braku miejsca kierowca ma prawo odmówić przyjęcia dodatkowego bagażu.
2.4.Troska o swój bagaż. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników swoich imprez w przypadku, gdy w wyniku winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Uczestnika dojdzie w miejscu publicznym do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.
2.5.Przestrzegać podczas przejazdu zakazu spożywania alkoholu, palenia papierosów, głośnego zachowania, przeklinania jak również jakichkolwiek innych zachowań, które naruszałyby dobre obyczaje.
2.6.W przypadku stwierdzenia utraty, ubytku lub uszkodzenia Bagażu podstawowego, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie załodze autokaru w celu spisania formularza reklamacyjnego. Formularz podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu Bagażu. Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się z treścią formularza winna umieścić w nim swoje zastrzeżenia.

§3. Obowiązkiem Organizatora jest:
3.1. Dołożenie wszelkich starań, aby dojazdy odbywały się zgodnie z rozkładem jazdy. Podane godziny mogą ulec zmianom spowodowanym przez warunki atmosferyczne, sytuacje na drogach i przejściach granicznych lub inną siłą wyższą.
3.2. Zapewnienie wszystkim Uczestnikom miejsc siedzących. Miejsca w autokarach nie są numerowane.
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu (z autokaru na minibusa, samochód osobowy, itp.) w przypadku braku wymaganej liczby Uczestników (20 osób).

§4. PRZEWOŹNIK

4.1 Przewoźnik jest zobowiązany do:
a) zrealizowania przewozu Pasażera i Bagażu na trasie określonej w Bilecie,
b) zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny oraz wygody i należytej obsługi w czasie przewozu.
4.2 Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.
4.3 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:
a) nie przestrzega warunków Regulaminu;
b) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów; w szczególności Przewoźnik może nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu Pasażera, który poprzez swoje zachowanie zakłóca porządek publiczny, zachowuje się napastliwie, obelżywie lub agresywnie;

§5 ZWIERZĘTA I PSY PRZEWODNICY

5.1 Zabrania się przewozu zwierząt w autokarze, z wyjątkiem przewozu psów przewodników – asystujących Osobie Niepełnosprawnej.
5.2 Pies asystujący Osobie Niepełnosprawnej powinien posiadać uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych wymaganych przy wjeździe do kraju stanowiącego cel podróży oraz krajów tranzytowych, jak również innych wymaganych przepisami prawa dokumentów podróży.

BILETY