Przed nami druga edycja konkursu fotograficznego LaMPA. To doskonała okazja do przedstawienia swojej wizji gór! Zgłoszenia przyjmowane są bezpłatnie, a udział w konkursie może wziąć każdy – zarówno amator, jak i profesjonalista.

LaMPA to konkurs, który w ubiegłym roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem – otrzymaliśmy ponad 300 zgłoszeń, które w różny sposób przedstawiały góry, zarówno w bezpośredni jak i bardziej symboliczny sposób. Prace są oceniane w pięciu kategoriach: 

– „Pejzaż” – zdjęcia krajobrazowe przedstawiające piękno natury gór i rejonów górskich,

– „Kultura i społeczność górska” – zdjęcia przedstawiające szeroko pojętą kulturę górską z różnych stron świata (tradycje, zwyczaje, obrzędy, święta, uroczystości oraz życie codzienne grup społecznych, etnicznych, ludzi zamieszkujących góry i rejony górskie, i ich relacje z naturą gór),

– „Eksploracja i przygoda” – zdjęcia przedstawiające wszelkie formy aktywnego spędzania czasu w górach, w tym sporty górskie uprawiane amatorsko i zawodowo; kategoria obejmuje również zdjęcia związane z podejmowaniem wyzwań, pionierską działalnością człowieka w górach, jaskiniach i rejonach górskich,

– „Seria” –  to spójny, maksymalnie 8 zdjęciowy materiał o dowolnej tematyce w kontekście górskim opowiadające o miejscach, ludziach czy wydarzeniach. Zdjęcia w tej kategorii mają charakter poznawczo informacyjny, i mogą mieć dowolną formę fotograficzną (w tym reportaż, dokument, seria portretów, seria pejzaży etc.)

„Sudety: Góry i Kultura” – zdjęcia krajobrazowe jak również te przedstawiające ludzi, tradycję, kulturę ziem Sudeckich.

Aby zgłosić zdjęcie, należy wypełnić FORMULARZ.

Zachęcamy do udziału i pokazania tego, jak odbieracie góry!