20 stycznia otworzyliśmy zgłoszenia do Konkursu Filmowego podczas 29. Festiwalu Górskiego. Do uczestnictwa zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy tworzą materiały o tematyce górskiej (lub niezbyt od niej odległe, albo choć luźno z nią związane). Nie trzeba być specjalistą, magistrem, inżynierem ani znanym youtuberem. Można po prostu czuć góry i dorzucić do tego szczyptę artyzmu. 

Zgłaszane filmy powinny być zrealizowane w 2022 roku albo później. Od 20 stycznia do 10 lutego obowiązuje obniżona opłata Early Bird, a zamknięcie zgłoszeń nastąpi 30 kwietnia. Do 30 maja organizator dokona selekcji zgłoszonych filmów. Potem pozostaje tylko zaplanować przyjazd do Lądka-Zdroju – co najmniej od 5 do 8 września – i z niecierpliwością czekać na ogłoszenie wyników.

Filmy należy zgłaszać za pośrednictwem platformy FilmFreeway, o tu.

A żeby uniknąć niepotrzebnych wątpliwości, warto zerknąć wcześniej na regulamin konkursu – tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu: filmy@festiwalgorski.pl.


On January 20, we opened submissions for the Film Competition at the 29th Ladek Mountain Festival. We warmly invite everyone who creates films about mountains (or not too distant from it, or at least loosely related to it) to participate. You don’t have to be a specialist, a master’s degree, an engineer or a famous YouTuber. You can simply feel the mountains and add a pinch of artistry to it.

Submitted films should be produced in 2022 or later. A reduced Early Bird fee applies from January 20 to February 10, and submissions close on April 30. The organizer will select the submitted films by May 30. If your film gets selected, all you have to do is plan your arrival to Lądek-Zdrój – at least from September 5 to 8 – and impatiently wait for the Film Competition results to be announced.

The films should be submitted via the FilmFreeway platform, here.

To avoid unnecessary doubts, it is worth taking a look at the competition regulations in advance – here.

If you have any additional questions, please contact us: filmy@festiwalgorski.pl.